Ртищев Сергій Андрійович

Ртищев С.А.

Загальна інформація

Посада: Доцент кафедри менеджменту і адміністрування.
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Вчене звання: Доцент кафедри менеджменту і адміністрування.

Контакти

Адреса: Вул. Віталія Матусевича,11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна
Телефон: (056) 409-06-36
e-mail: srtistchev@knu.edu.ua

Викладацька діяльність

Предмети: Економічний аналіз підприємств ГМК, Організація та планування діяльності підприємств, Фінансовий менеджмент, Основи економіки та менеджменту, Міжнародний економічний аналіз.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: Промислова економіка, управління енергоресурсозбереженням, ефективність виробництва.
Публікації: 3 монографії (у співавторстві); 17 статей у наукових виданнях.

Досвід участі у міжнародних проектах

TEMPUS: HETES «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development. 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) http://hetes.com.ua/

Інші види діяльності

  1. Керівник студентських команд з підготовки до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах за напрямом «Менеджмент» (2009-2015 рр.).
  2. Виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи №0107U002965 «Дослідження та розробка засобів створення високоефективних технологій гірничо-металургійних комплексів на основі енергоресурсозбереження» (2008-2011 рр.).

Освіта

  1. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціальність «Економіка і підприємництво» (01.09.1998-30.08.2002);
  2. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Фінанси» (01.09.2002-30.06.2003);
  3. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень магістр, спеціальність «Економіка підприємства» (01.09.2003-30.06.2004).

Досвід роботи

  1. Асистент кафедри економічної теорії і підприємництва, Криворізький технічний університет (2003-2008 рр.);
  2. Старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький технічний університет (2008-2009 рр.);
  3. Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет (з 2009 р. – по теперішній час).

Володіння іноземними мовами

Англійська, російська, польська, французька.