Музика Іван Олегович

Музика І.О.

Загальна інформація

Посада: В. о. декана факультету інформаційних технологій, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж.
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.13.06 – Інформаційні технології.
Вчене звання: Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Контакти

Адреса: Вул. Віталія Матусевича,11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна
Телефон: (056) 409-17-20
e-mail: musicvano@knu.edu.ua

Викладацька діяльність

Предмети: Об’єктно-орієнтоване програмування, Системне програмування, Системне програмне забезпечення, Паралельні та розподілені обчислення, Мережні інформаційні технології.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, паралельні комп’ютерні системи, кібер-фізичні системи.
Публікації: 1 монографія (у співавторстві); 1 навчальний посібник (у співавторстві); 18 статей у наукових виданнях, з них 3 – англійською мовою; 1 стаття англійською мовою у виданнях, що індексуються у науко-метричній базі Scopus.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=udAc5ZEAAAAJ
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56768036800
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9202-2973

Досвід участі у міжнародних проектах

TEMPUS: HETES «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development. 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) http://hetes.com.ua/
Horizon 2020: PreMEC. «Predictive Maintenance for Electronic Components of Industrie 4.0 Production Systems». Call H2020-FOF-09-2017, Topic «Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems».

Інші види діяльності

 1. Керівник студентських команд з підготовки до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах за напрямами «Комп’ютерна інженерія», «Технічна діагностика комп’ютерних систем та мереж» (2011-2014 рр.).
 2. Виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи №30-99-14 «Розробка інформатизованих систем моніторингу і керування процесами взаємодії полів напружено-деформованого стану масиву при формуванні відкритих гірничих виробок і штучних підземних споруд» (2015-2016 рр.).

Стипендії, нагороди та досягнення

 1. Відзнака Криворізького міського голови «За наукові досягнення», 2012 р.
 2. Стипендіат Кабінету міністрів України, 2016 р.

Освіта

 1. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціальність «Системи управління і автоматики» (01.09.2003-26.07.2007);
 2. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень магістр, спеціальність «Системи управління і автоматики» (01.09.2007-30.06.2008);
 3. ДВНЗ «Криворізький національний університет», кваліфікаційний рівень PhD, спеціальність «Інформаційні технології» (01.11.2009-20.06.2012).

Досвід роботи

 1. Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2010-2013 рр.);
 2. Старший викладач кафедри кафедри комп’ютерних систем та мереж, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2013-2014 рр.);
 3. Доцент кафедри кафедри комп’ютерних систем та мереж, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2014-2019 рр.);
 4. В. о. декана факультету інформаційних технологій, доцент кафедри кафедри комп’ютерних систем та мереж, Криворізький національний університет (2019-по теперішній час).

Володіння іноземними мовами

Англійська, російська