Капітула Сергій Васильович

Капітула С.В.

Загальна інформація

Посада: Доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку.
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Вчене звання: Доцент кафедри економічного аналізу і фінансів.

Контакти

Адреса: Вул. Віталія Матусевича,11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна
Телефон: (056) 409-06-43
e-mail: sergkapitula@knu.edu.ua

Викладацька діяльність

Предмети: Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Фінанси, Гроші та кредит, Інформаційні системи і технології в фінансах, Фінансова безпека, Фінансовий менеджмент.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів України).
Публікації: 1 монографія (у співавторстві); 2 навчальних посібника (у співавторстві); 47 статей у наукових виданнях, з них 2 – англійською мовою; 1 стаття англійською мовою у виданнях, що індексуються у науко-метричній базі Scopus.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NBJwspgAAAAJ
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080598500
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9075-2561

Досвід участі у міжнародних проектах

TEMPUS: HETES «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development. 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) http://hetes.com.ua/

Інші види діяльності

  1. Керівник студентських команд з підготовки до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах за напрямами «Фінанси», «Фінанси підприємств» (2009 –  теперішній час).
  2. Керівник проектної групи щодо впровадження системи дистанційної освіти Moodle для кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (2011 – теперішній час).

Освіта

  1. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціальність «Економічна кібернетика» (01.09.1996-30.06.2000);
  2. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Економічна кібернетика» (01.09.2000-02.07.2001);
  3. ДВНЗ «Криворізький національний університет», кваліфікаційний рівень PhD, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (01.11.2001-27.05.2010).

Досвід роботи

  1. Асистент кафедри економічного аналізу і фінансів, Криворізький технічний університет (2001-2009 рр.);
  2. Доцент кафедри економічного аналізу і фінансів, Криворізький технічний університет (2009-2011 рр.);
  3. Доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет (2011-по теперішній час).

Володіння іноземними мовами

Англійська, німецька, російська.