Калініченко Олена Всеволодівна

Калініченко О.В.

Загальна інформація

Посада: Доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності).
Вчене звання: Доцент кафедри менеджменту і адміністрування.

Контакти

Адреса: Вул. Віталія Матусевича,11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна
Телефон: (056) 409-06-36
e-mail: elena.kalinichenko.vs@knu.edu.ua

Викладацька діяльність

Предмети: Екологічно-сталий розвиток гірничо-видобувної промисловості, Основи менеджменту, Економіка.

Наукова діяльність

Публікації: 3 монографії (у співавторстві); 72 статей у наукових виданнях, з них 3 – англійською мовою; 2 статті англійською мовою у виданнях, що індексуються у науко-метричній базі Scopus.

Досвід участі у міжнародних проектах

TEMPUS: HETES «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development. 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) http://hetes.com.ua/

Інші види діяльності

Виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи №30-99-14 «Розробка інформатизованих систем моніторингу і керування процесами взаємодії полів напружено-деформованого стану масиву при формуванні відкритих гірничих виробок і штучних підземних споруд» (2015-2016 рр.).

Освіта

  1. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (01.09.1996-31.06.2001);
  2. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень магістр, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (01.09.2001-31.06.2002);
  3. ДВНЗ «Криворізький національний університет», кваліфікаційний рівень магістр, спеціальність «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» (01.09.2011-31.06.2015).

Досвід роботи

  1. Асистент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький технічний університет (2002-2008 рр.);
  2. Старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2008-2012 рр.);
  3. Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2012-2019 рр.);
  4. Старший викладач кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2015-2019 рр.);
  5. Доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин, Криворізький національний університет (2019-по теперішній час).

Володіння іноземними мовами

Англійська, російська.