Чубаров Владислав Анатолійович

Чубаров В.А.

Загальна інформація

Посада: Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.15.08 – Збагачення корисних копалин.
Вчене звання: Доцент кафедри інформатики, автоматики та систем управління.

Контакти

Адреса: Вул. Віталія Матусевича,11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна
Телефон: (056) 409-06-29
e-mail: chubarov.vladyslav@knu.edu.ua

Викладацька діяльність

Предмети: Комп’ютерні мережі, Глобальні комп’ютерні мережі.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: Інформатизація та комплексна автоматизація технологічних процесів та виробництв, телекомунікаційні мережі.
Публікації: 20 статей у наукових виданнях.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_9EpLa4AAAAJ

Досвід участі у міжнародних проектах

TEMPUS: HETES «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development. 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) http://hetes.com.ua/

Інші види діяльності

Керівник локальної мережевої академії CISCO при Криворізькому національному університеті.

Освіта

Криворізький гірничорудний інститу, кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Електропривод і автоматизація промислових установок та технологічних комплексів» (1989-1994 рр.).

Досвід роботи

  1. Асистент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, Криворізький технічний університет (1997-1999 рр.);
  2. Доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, Криворізький технічний університет (1999-2007 рр.);
  3. Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2007-2015 рр.);
  4. Декан факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2015-2019 рр.);
  5. Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Криворізький національний університет (2019-по теперішній час).

Володіння іноземними мовами

Англійська, російська.