Publications

  1. Kalinichenko О.V.  Major Aspects of Formation and Prospects of Engineering Specialties Development under European Integration. / О.V. Kalinichenko , L.V. Kruhlenko . – Матеріали Міжнародної науково-практичнох конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки»,  31.03.2016-01.04.2016, Ченстохово (Польща).
  2. Ступнік М., Шрамко Я., Широкова М. Освіта Кривого Рогу стає ближчою до європейської // Червоний гірник. – №82(21507). – 30 жовтня 2014. – С. 7.
  3. Ступник Н.И., Широкова М.С. Подготовка современных кадров – залог устройчивого развития промышленного Кривбасса // Домашняя газета. – №28(980). – 15 июля 2015. – С. 9.
  4. Широкова М.С., Музика І.О. Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку // Ярмарок проектів. Дні Європи у Кривому Розі. – 19 травня 2015.
  5. Kapitula S.V., Kapitula T.S., Kruhlenko L.V. Distance learning system based provisions the program TEMPUS “Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development”, as one of the preconditions for improving personnel security company // Інформаційні технології обліково-аналітичного забезпечення управління бізнесом: збірник тез доповідей Науково-практичної конференції з міжнародною участю, 10 травня 2016 р. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. – C. 61-62.
  6. Muzyka I.O., Ruban S.A., Kruhlenko L.V. Higher Engineering Training for Environmentally Sustainable Industrial Development // Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали X Всеукраїнської науково практичної WEB-конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2017 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – С. 3-5.