Blog

Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Католицького університету Льовена (м. Гент, Бельгія)

Header HETES

У період з 8 по 12 червня 2015 р. у межах проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Криворізький національний університет») до Католицького університету Льовена (м. Гент, Бельгія).

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри соціології та економіки Широкова М.С. та доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Музика І.О.

Відповідно до програми візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Католицього університету Льовена вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей. Бельгійські колеги приділили значну увагу висвітленню практичних аспектів організації роботи магістрів та аспірантів різних спеціальностей над проектами, що присвячені проблемам раціонального природокористування і питанням впровадження новітніх ресурсозберігаючих рішень та технологій.

Українські та бельгійські колеги мали змогу обмінялися думками щодо проблем та перспектив профільних галузей промисловості (металургійної, гірничо-видобувної, нафтогазової) в контексті завдань досягнення сталого розвитку, а також шляхів вдосконалення системи інженерної освіти для вирішення цих завдань. Викладачі українських університетів мали змогу відвідати лабораторії Католицького університету Льовена та ознайомитись з основними результатами наукових досліджень, присвячених застосуванню різних аспектів концепції сталого розвитку для вирішення практичних завдань:

 • застосування технології PROFIenergy для енергозбереження в задачах автоматичного керування промисловими об’єктами на базі контролерів Siemens;

 • питання стандартизації обладнання та створення пристроїв для заряджання електричних транспортних засобів, проектування велосипедів з електричним двигуном, дослідження їх режимів роботи;

 • дослідження у галузі органічних світлодіодів, енергоефективного освітлення, сонячної енергії;

 • застосування енергоефективних технологій при будівництві «розумних будинків».

Значну увагу було приділено питанням підготовки PhD в університеті. Велика частка кандидатів наук після захисту дисертації працює на виробництві. Промисловий сектор Бельгії зацікавлений у наукових дослідженням з підвищення енергоефективності та екологічної безпеки виробництва.

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Католицького університету Льовена – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Нового університету Бакінгемширу (м. Хай Уіком, Великобританія)

Header HETES

У період з 18 по 22 травня у рамках проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development)» відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Криворізький національний університет) до Нового університету Бакінгемширу [1] (м. Хай Уіком, Великобританія). На жаль, представники Донецького національного технічного університету участі у візиті не взяли. Севастопольський національний технічний університет, згідно рішення Європейської Комісії, вилучений з партерів проекту.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри менеджменту та адміністрування, к.е.н. Калініченко О.В. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, к.т.н. Рубан С.А.

Відповідно до програми візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Нового університету Бакінгемширу вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей. Британські колеги приділили значну увагу висвітленню практичних аспектів організації роботи студентів різних спеціальностей над спільними проектами, що присвячені проблемам раціонального природокористування і питанням впровадження новітніх ресурсозберігаючих рішень та технологій.

Українські та британські колеги мали змогу обмінялися думками щодо проблем та перспектив профільних галузей промисловості (металургійної, гірничо-видобувної, нафтогазової) в контексті завдань досягнення сталого розвитку, а також шляхів вдосконалення системи інженерної освіти для вирішення цих завдань.

Викладачі українських університетів мали змогу відвідати лабораторії Нового університету Бакінгемширу та ознайомитись з основними результатами наукових досліджень, присвячених застосуванню різних аспектів концепції сталого розвитку для вирішення практичних завдань.

Особливе враження на представників українських університетів склав візит до компанії CRDM [2], яка є одним зі світових лідерів в галузі 3D-друку та швидкого прототипування для різних секторів промисловості, таких як аерокосмічна галузь, медицина, оборонна промисловість, автомобілебудування, зокрема і виробництво деталей для Формули 1. Цікаво, що історія компанії починалася з науково-виробничої лабораторії на базі Нового університету Бакінгемширу. Перспективність обраного напряму діяльності та високий науковий рівень фундаторів лабораторії дозволили отримати фінансування на закупівлю обладнання для 3D-друку від Європейської комісії. Таким чином, Spin-off компанія CRDM є вдалим прикладом, що демонструє можливі шляхи трансферу технологій для вищих навчальних закладів та наукових установ України. Варто відзначити, що, не дивлячись на відокремлення, компанія не втрачає зв’язків з Новим університетом Бакінгемширу, і студенти та науковці університету можуть проходити виробничу практику та виконувати наукові дослідження на базі підприємства.

Під час екскурсії представники української делегації мали можливість побачити всі етапи створення дослідних зразків, працюючих моделей системи та навіть кінцевих виробів на базі технологій 3D-друку та швидкого прототипування. Як відомо, при застосуванні цього підходу вироби утворюються не шляхом видалення матеріалу (точіння, фрезерування, електроерозійна обробка) або зміни форми заготовки (кування, штампування, пресування), а шляхом поступового нарощування (додавання) матеріалу або зміни фазового стану речовини в заданій області простору [3]. На даний момент значного прогресу досягли технології пошарового формування тривимірних об’єктів за їх комп’ютерним образом. Ці технології відомі під різними термінами, наприклад, SFF (Solid Freeform Fabrication), FFFF (Fast Free Form Fabrication) або CARP (Computer Aided Rapid Prototyping). На підприємстві CRDM використовуються наступні технології:

 •  стереолітографія (STL – Stereolithography);
 •  лазерне спікання порошків (SLS – Selective Laser Sintering);
 •  нанесення термопластів (FDM – Fused Deposition Modeling);
 •  прямий друк металевих виробів (DMP – Direct Metal Printing);
 •  пряме лазерне спікання металів (DMLS – Direct Metal Laser Sintering).

Відео Direct Metal Laser Sintering

https://www.youtube.com/watch?v=cRE-PzI6uZA

Наприкінці екскурсії викладачі українських університетів обговорили проблеми фінансування на виконання досліджень та почули рекомендації представників європейських інноваційних SME-компаній щодо залучення фінансування шляхом участі у міжнародних проектах.

Варто відзначити, що в цілому учасники навчального візити приділили особливу увагу обговоренню перспектив подальшої співпраці між Новим університетом Бакінгемширу та українськими університетами – учасниками проекту HETES у європейських освітніх та наукових програмах (Erasmus+ та Horizon 2020).

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Нового університету Бакінгемширу – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

Корисні посилання:

 1. Bucks New University [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bucks.ac.uk. – Загл. з екрану.
 2. Rapid Prototyping & 3D Printing, Plastic + Metal Parts. CRDM [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crdm.co.uk. – Загл. з екрану.
 3. Швидке прототипування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wikipage.com.ua/Informatsiyni_tehnologii/shvidke_prototipuvannya.html. – Загл. з екрану

Дні Європи в Україні

У рамках «Днів Європи в Україні» було проведено ярмарок проектів. Представництво ЄС практикує виїзні семінари та конференції. Тож у Кривому Розі було проведено захід з приводу роз’язнення діяльності представництва ЄС у нашій державі. Особливу увагу було приділено міжнародній програмі TEMPUS. Викладачі Криворізького національного університету повідомили про досягнення у галузі сталого розвитку згідно з програмою HETES.

Learning outcomes

After the course “Sustainable Development in Mining” the student should be able to:

 • understand how his work interacts with society and the environment in local and global scale in order to identify potential problems, risks and consequences;
 • work in interdisciplinary groups to adapt modern technology to the requirements imposed by sustainable development, efficient use of resources, pollution prevention and waste management;
 • apply global and systematic approach to problem solving and the ability to go beyond the traditional approaches;
 • participate actively in the discussion of the economic, social and technological policies to help society achieve a sustainable development;
 •  apply professional knowledge according to human values and scientific and social ethic;
 •  take into account the demands of citizens and other stakeholders so that they have had right to vote in making decision in development of new technologies and infrastructures.

As a result of learning the discipline the student should

know:

 • the concept of sustainable development, general objectives and basic principles of society development in the XXI century;
 • main problem of interaction of human activities and the biosphere;
 • demographic problems of mankind in retrospect and at the present stage of development, possible forecasts;
 • ways of optimizing the human impact on the biosphere and the basis of rational nature;

be able to:

 • use of sustainable development indicators to assess of the trajectory of development of the company, territory, industry, etc.;
 • apply the principles of sustainable development in the analysis of environmental issues at the global, regional and local levels;
 • select and justify the environmental protection measures when choosing a way to reduce the negative environmental impact;

possess:

 • the skills of a systematic approach to the study and solution of problems of sustainable development, as well as the ability to properly assess local and long-term consequences of decisions on the environment.

HETES Workshop у Криворізькому національному університеті

24.10.2014 р. у ДВНЗ «Криворізький національний університет» пройшла зустріч з Європейськими колегами з питання впровадження концепції сталого розвитку в навчальний процес для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. На семінарі також обговорювалися питання особливостей сталого розвитку Криворізького регіону.

workshop

Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Королівського технологічного інституту (м. Стокгольм, Щвеція)

Header HETESУ період з 17 по 21 березня 2014 р. у рамках проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development)» відбувся навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Донецький національний технічний університет, Криворізький національний університет) до Королівського технологічного інституту (Стокгольм, Швеція). На жаль, з огляду на поточну політичну ситуацію у візиті не змогли прийняти участь представники Севастопольського національного технічного університету.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри соціології та економіки Криворізького педагогічного інституту, к.соц.н. Широкова М.С. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, к.т.н. Рубан С.А.

Під час візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Королівського технологічного інституту (англ. Royal Institute of Technology, швец. Kungliga Tekniska högskolan, KTH) вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей.

Формат та програма візиту передбачали ознайомлення з організацією навчального процесу та наукових досліджень у Королівському технологічному інституті, особливостями створення культури міждисциплінарних досліджень в галузі енергетики та інновацій (Енергетична платформа KTH), ознайомлення з самою концепцією сталого розвитку та досвідом її впровадження у навчальні програми, вивчення змісту магістерської програми «Сталі технології» та змісту тренінг-курсу для викладачів КТН з методики впровадження елементів концепції сталого розвитку у програми навчальних дисциплін інженерного напряму. Під час семінарських занять представники українських ВНЗ мали можливість на практиці ознайомитись із особливостями застосування спільного ретроспективного аналізу (Participatory Backcasting) як методології наукових досліджень та при прийняті рішень, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку, а також пошуку шляхів для впровадження компетенцій зі сталого розвитку в інженерну освіту.

  Також у рамках візиту українська делегація прийняла участь у роботі міжнародної конференції «Партнерство для інновацій та соціально-економічні наслідки: підприємницькі університети», що була організована Європейською Комісією (ЄК) та відбувалася 19 – 20 березня на базі Королівського технологічного інституту. Представники українських ВНЗ мали можливість слухати виступи керівників високого рівня – ректора КТН Петера Гудмундсона, генерального директора Директорату з питань освіти та культури ЄК Яна Тришчинські, мера міста Стокгольм Стена Нордіна, голови Європейського Інституту Інновацій та Технологій (European Institute of Innovation and Technology, EIT) Олександра фон Габайна, Швецької Урядової Агенції з Інноваційних Систем Шарлотти Брогрен та багатьох інших. Основна увага в доповідях була присвячена питанням розвитку та створення нових моделей кооперації та партнерства між університетами, промисловістю та суспільством; обміну досвідом створення на базі провідних європейських університетів кластерів знань (Knowledge Clusters), що дозволяє використовувати зв’язки науки та бізнесу, будувати сталі шляхи для трансферу технологій, розвитку підприємництва, та в цілому сприяє досягненню цілей сталого розвитку суспільства. В цьому контексті було цікаво вивчити досвід з налагодження співпраці між наукою та бізнесом представників адміністрації вищих навчальних закладів, що є визнаними лідерами в сфері інновацій – Технічного університету Мюнхена (Федеративна Республіка Німеччина), Університету Іллінойсу (США), Університету Тарту (Естонська Республіка), Технічного університету Ейндховена (Королівство Нідерланди), Бізнес-школи ESADE (Королівство Іспанія). Після закінчення пленарної секції учасники конференції мали можливість відвідати «Силіконову Долину Півночі» – наукове місто Шиста (Kista Science City), один з провідних високотехнологічних кластерів знань у світі. Так, члени делегації українських ВНЗ відвідали EIT ICT Labs – стокгольмський вузол Спільноти Знань та Інновацій (Knowledge and Innovation Communities, KIC), що займається інформаційними технологіями, а також бізнес-інкубатор STING (Stockholm Innovation and Growth).
  20 березня представники української делегації – доцент кафедри теорії металургійних процесів і загальної хімії Національної металургійної академії України, к.т.н. Стогній Ю.Д. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління ДВНЗ «Криворізький національний університет», к.т.н. Рубан С.А. прийняли участь у Освітньому Дні Королівського технологічного інституту (KTH-Sustainability Education Day), присвяченому питанням обміну досвідом впровадження концепції сталого розвитку в навчальні програми та дисципліни інженерного напряму між викладачами КТН та інших університетів Європи.
  У ході навчального візиту вдалось зав’язати багато нових контактів для реалізації нових проектів у сфері освіти, науки та інновацій.

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам кафедри Промислової Екології Королівського технологічного інституту – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

Корисні посилання:

 1. http://www.tempus.org.ua/uk/news/1143-navchalnij-vizit-v-stokgolm-v-ramkah-projektu-tempus-543966-vishha-inzhenerna-osvita-dla-jekologichno-ustalenogo-promislovogo-rozvitku.html
 2. http://www.kth.se/en
 3. http://www.kth.se/en/forskning/forskningsplattformar/energy
 4. http://www.kth.se/blogs/pisi2014/
 5. http://eit.europa.eu
 6. http://kista.com/
 7. http://www.eitictlabs.eu/news-events/news/article/ec-forum-on-the-entreprenurial-university-visited-eit-ict-labs-stockholm/#allView
 8. http://www.stockholminnovation.com/EN/80/about-sting
 9. http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/kth-sustainability-education-day-20-mars-1.451250