Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Королівського технологічного інституту (м. Стокгольм, Швеція)

Header HETES

У період з 12 до 19 вересня 2015 р. у межах проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Криворізький національний університет») до Королівського технологічного інститут (м. Стокгольм, Швеція).

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли в.о. декана факультету інформаційних технологій доцент Чубаров В.А. та доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Музика І.О.

Відповідно до програми візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Королівського технологічного інституту вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей. Шведські колеги приділили значну увагу висвітленню практичних аспектів організації роботи магістрів та аспірантів різних спеціальностей над проектами, що присвячені проблемам раціонального природокористування і питанням впровадження новітніх ресурсозберігаючих рішень та технологій.

Українські та шведські колеги мали змогу обмінялися думками щодо проблем та перспектив профільних галузей промисловості (металургійної, гірничо-видобувної, нафтогазової) в контексті завдань досягнення сталого розвитку, а також шляхів вдосконалення системи інженерної освіти для вирішення цих завдань.

Шведські колеги презентували інноваційну модель замкнено циклу для одного з районів Стокгольма (Eco-cycle model 2.0 for Stockholm Royal Seaport City District). Головна ідея – створення екологічно чистого району з відповідною інфраструктурою з використанням замкненого циклу переробки відходів. Перевагу віддано технологічним процесам та технологіям, що мають мінімально можливий рівень забруднення води, ґрунту та повітря. У якості джерел енергії застосовуються вітрові та сонячні електростанції. Більшість органічних відходів використовуються для виробництва біогазу.

Також у шведському університеті розроблено спеціалізовану платформу http://www.sommarmatte.se для вільного розповсюдження навчальних курсів серед учнів шкіл, які готуються до вступу в університет. Це дає змогу підвищити рівень знань учнів та гарантувати їм рівні можливості для вступу.

Значну увагу було приділено Web-технологіям навчання та навчанню протягом життя (Life-Long Learning). У Королівському університеті працює автоматизовано інформаційна система BILDA виробництва шведської фірми Ping Pong AB (http://pingpong.se), яка дозволяє ефективно організувати навчальний процес у середовищі Web. Майже всі студентські роботи виконуються у електронному вигляді, завантажуються у систему та перевіряються на плагіат.

Організація навчального процесу у Королівському університеті значною мірою підвищує вмотивованість студентів до навчання. Усі програми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводяться в університеті шведською мовою, а більш ніж 60 магістерських програм – англійською, оскільки серед студентів є багато іноземців з усього світу.

Загалом, отримані знання нашими викладачами протягом стажування вже впроваджуються в навчальний процес ДВНЗ «Криворізький національний університет». Обмін досвідом дозволив переосмислити важливість сталого розвитку для нашої країни. Безсумнівно, європейські цінності є одним із пріоритетних напрямів модернізації української системи освіти та суспільства в цілому.

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Королівського технологічного інституту – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Католицького університету Льовена (м. Гент, Бельгія)

Header HETES

У період з 7 по 11 вересня у рамках проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development)» відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Криворізький національний університет) до Католицького університету Льовена [1] (м. Гент, Бельгія).

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри менеджменту та адміністрування, к.е.н. Калініченко О.В. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, к.т.н. Рубан С.А.

Формат та програма візиту передбачали вивчення досвіду організації безперервного та дистанційного навчання; ознайомлення з підходами щодо організації зв’язків ВНЗ з промисловістю та іншими соціальними партнерами; вивчення досвіду організації адаптованих навчальних курсів для представників промисловості; ознайомлення з практикою розробки та впровадження у навчальний процес матеріалів на основі web-технологій.

На початку візиту представники української делегації ознайомились з організаційною структурою Технологічного Кампусу (Technology Campus Ghent) Католицького університету Льовена у м. Гент, а також з загальними підходами щодо структури та особливостей навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів інженерних спеціальностей в університеті.

Професор факультету інженерних технологій, керівник науково-дослідного підрозділу енергетики та автоматики Ян Капель (Jan Capelle) познайомив членів української делегації з досвідом співпраці з електроенергетичними підприємствами при виконанні спільних проектів та наукових досліджень, зокрема з роботами щодо оцінки якості та удосконалення технічних характеристик електричних велосипедів, стандартизації пристроїв зарядки електромобілів, дослідження впливу розподілу температури по поверхні сонячної батареї на ефективність генерації енергії. Корисною також була інформація про результати виконання проекту EnerProf [2], присвяченому створенню системи енергоменеджменту для фламандської бізнес-спільноти.

Доцент факультету інженерних технологій, керівник кафедри технології машинобудування І. Мартенс (Ignace Martens) поділився з українськими колегами досвідом організації Академії для вивчення підходів з організації ощадливого виробництва (Lean Learning Academy [3]) у Католицькому університеті Льовена. Ощадливе виробництво (Lean production) – це систематична методологія усунення відходів у системі виробництва. Максимального ступеня ощадливого виробництва можна досягти лише шляхом розгляду всіх його елементів (принципи, інструменти, мислення) як системи, причому відповідну методологію необхідно застосовувати щодня в дуже послідовній манері. Оскільки питання забезпечення ефективності виробництва і зниження витрат в умовах економічної кризи є надзвичайно актуальними, в Бельгії є стійкий попит на організацію курсів вивчення підходів з організації «ощадливого» виробництва серед представників промисловості та бізнесу. Варто відзначити, що у Католицькому університеті Льовена відповідні курси розглядають не тільки як джерело додаткового прибутку, а і як можливість двостороннього обміну найкращими практиками з провідними підприємствами, що застосовують принципи ощадливого виробництва. Це дозволяє наповнювати програми підготовки бакалаврів та магістрів найсучаснішими підходами та методологією, що забезпечує високу конкурентоспроможність випускників ВНЗ на ринку праці. Значну увагу при навчанні студентів принципам ощадливого виробництва приділяють ігровим методам (Lean Production Game), що робить курс більш привабливим та суттєво підвищує мотивацію студентів.

У другий день візиту учасники навчального візиту відвідали науково-дослідну групу CODeS [4], що належить до підрозділу комп’ютерних наук. Екскурсію проводила керівник групи, професор Гріт Ванден Берге (Greet Vanden Berghe). Загальний напрям досліджень групи CODeS включає в себе проектування, аналіз і застосування евристичних підходів для задач комбінаторної оптимізації. Група досліджує побудову моделей, поведінку і застосування мета-евристик для комбінаторної оптимізації на межі між штучним інтелектом та оптимізацією. Прикладами є локальний пошук, навчання з підкріпленням і гіпер-евристики. Наукові результати спираються на більш ніж десятирічний досвід напруженої роботи в цій галузі. Розроблені теоретичні підходи знаходять застосування при вирішенні проблем планування та складання розкладу, в області електронного навчання та біо-інформатики. Завдяки довготривалому співробітництву з промисловістю при вирішенні реальних проблем, а також завдяки участі у міждисциплінарній команді iMinds-ITEC-KULEUVEN [5], група CODeS досягає синергетичного ефекту стосовно зростання якості академічної освіти, а також методології проектування та розробки нових систем. Група CODeS особливо зацікавлена у міждисциплінарному співробітництві як з метою застосування своїх останніх наукових результатів для вирішення широкого кола практичних завдань, так і для отримання прибутку від зазначеної діяльності. Студентам ті аспірантам може бути дуже корисним посилання на опис досліджень та проектів, що виконуються групою CODeS [6].

Члени української делегації відвідали також лабораторії підрозділу технології машинобудування, обладнані за останнім словом техніки. Особливе враження справила експозиція станків для металообробки, де представлені станки від найпростіших токарних та свердлильних до найсучасніших багатокоординатних станків з числовим програмним керуванням. Варто відзначити, що у Католицькому університеті Льовена велику увагу під час навчання приділяють практичній роботі на технологічному обладнанні за профілем навчання, тому студенти проводять багато часу у лабораторіях і мають можливість а практиці вивчити особливості конструкції та експлуатації станків, відмінності у виконанні технологічних операцій, набути практичних навичок щодо технічного обслуговування станків.

Також у вівторок 8 вересня 2015 року у другій половині робочого дня відбулась координаційна зустріч з метою підбиття підсумків останніх місяців виконання проекту, обговорення конкретних кроків з організації Центрів сталого розвитку в українських університетах-партнерах та детального планування заходів на наступний піврічний період.

У середу, 9 вересня, на прохання української делегації бельгійські партнери організували екскурсію до трьохповерхового пасивного будинку, побудованого на території Кампусу за проектом, розробленим науковцями та викладачами Католицького університету Льовена. За визначенням, пасивний будинок – це будівля, в якій тепловий комфорт (стандарт ISO 7730) досягається виключно за рахунок додаткового попереднього підігріву (або охолодження) маси свіжого повітря, необхідного для підтримання в приміщеннях повітря високої якості, без його додаткової рециркуляції [7]. Згідно концепції пасивного будинку тепловий комфорт досягається переважно пасивними заходами (посиленою зовнішньою ізоляцією огороджувальних конструкцій, запобіганням теплових містків, рекуперацією тепла, пасивним використанням сонячної енергії і внутрішніх джерел тепла) [8]. Перший поверх пасивного будинку, побудованого на території Кампусу університету, використовується виключно для проведення наукових досліджень, на другому та третьому поверсі знаходяться і  лекційні аудиторії на 100 посадових місць, і одночасно проводяться наукові дослідження. Так, на момент візиту в приміщеннях лекційних аудиторій було розгорнуто обладнання для контролю та реєстрації розподілу температур та швидкості переміщення потоків повітря. Також на першому поверсі будинку розміщено експозицію сучасних еко-матеріалів, що використовуються в будівництві, створену у рамках виконання європейського проекту CAP’EM (Cycle Assessment Procedure for Eco-impacts of Materials), присвяченому пошуку шляхів удосконалення технологій виробництва, розповсюдження та використання еко-матеріалів [9].

Варто відзначити, що на базі пасивного будинку дослідження виконують не лише фахівці з будівельних технологій, а й з суміжних областей. Будинок є відмінною площадкою для виконання міждисциплінарних проектів в галузі сталого розвитку, який варто наслідувати українським університетам. Особливе враження на членів української делегації справив той факт, що система автоматизації для припливно-витяжної вентиляції приміщень будинку розроблялася як спільний магістерський проект команди, складеної з представників різних спеціальностей.

Також у середу українська делегація відвідала лабораторію досліджень харчової хімії та м’ясних технологій, ознайомилась з практикою організації курсів післядипломної та дистанційної освіти, змістом та особливостями програми перепідготовки промислових бакалаврів (industrial bachelor, термін навчання 3 роки) до ОКР бакалавр та магістр.

Дуже цікавою була презентація Філіпа Саей (Philippe Saey), яку було присвячено досвіду кооперації зусиль з промисловістю та створення курсів на вимогу виробництва. Філіп відзначив, що плідне співробітництво між представниками промисловості та представниками академічної спільноти можлива лише за умови розуміння обома сторонами взаємної користі від подібної співпраці. За рахунок тісної кооперації між ВНЗ та промисловістю з’являється можливість двохстороннього обміну найкращими практиками та здійснення трансферу технологій. Промисловість отримує можливість впливати на структури програм підготовки та зміст дисциплін і, як наслідок, отримує добре підготовлених до виконання професійних функцій випускників; можливість проходження курсів підвищення кваліфікації робітниками підприємства з отриманням диплома або сертифіката. Навчальні заклади отримують можливість включати в програми підготовки новітні підходи та технології, реальні приклади з виробництва; отримують доступ до проведення експериментів та інших досліджень на виробництві і, як наслідок, можливість публікації статей за результатами відповідних робіт. Крім того, більшість європейських проектів та програм, в рамках яких існує можливість залучення коштів на виконання наукових досліджень, вимагає або софінансування від промисловості, або залучення представників підприємств у якості стейкхолдерів. Все вищезазначене, знову ж таки, забезпечує відповідність рівня освіти реальним вимогам виробництва та поліпшенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Синергію від співпраці промисловості та ВНЗ було продемонстровано на прикладі результатів виконання проекту i-MOCCA (Interregional MObility and Competence Centres in Automation, проект присвячений створенню міжрегіональної мережі центрів компетенцій та регіональних вузлів в області індустріальної передачі даних і вбудованих систем) та перспективного проекту INCASE (towards Industry 4.0 via Networked Control Applications and Sustainable Engineering, проект присвячений поєднанню зусиль зацікавлених сторін, накопиченню знань та досвіду, стимулюванню інновацій на шляху до двох пов’язаних між собою цілей: «Індустрії 4.0» [10] та «зеленої» автоматизації). Після завершення презентації українська делегація відвідала лабораторію промислової автоматизації, де інженерно-технічні фахівці підприємств регіону проходять підвищення кваліфікації з поглибленого вивчення промислових мереж Profibus DP, PROFINET. Також лабораторія використовуються викладачами та науковими співробітниками університету для досліджень в галузі нового перспективного профілю PROFIenergy, що дозволяє керувати енергоспоживанням пристроїв промислової автоматизації через мережу PROFINET [11, 12].

У четвер, 10 вересня, представники української делегації мали можливість відвідати презентацію Катрін Лутенс (Catherine Lootens), присвячену досвіду співпраці з понад 70 компаніями, що займаються проблемами світла та освітлення. Очолювана Катрін лабораторія світла та освітлення [13] займається підтримкою малих та середніх підприємств (SME) в здійсненні інноваційних розробок в області освітлення. Основними напрямами науково-дослідних робіт є елементи внутрішнього освітлення, нові джерела світла, оптичне проектування вторинної оптики з використанням програмного забезпечення на базі трасування променів, зовнішній вигляд (колір і блиск), конструкція та характеристики фотоелементів.

Відповідно до програми візиту представники української делегації також ознайомились з діяльністю науково-освітнього центру Католицького університету Льовена, що займається питаннями розробки методик навчання; структурою та змістом програми підготовки аспірантів за напрямом «Інновації та підприємництво в інженерії»; європейським проектом readySTEMGO, що фінансується в межах програми Erasmus+ та присвячений допомозі в оцінці абітурієнтами своїх можливостей навчатися на певній спеціальності до вступу в університет, виявленню потенційно проблемних студентів першого курсу за результатами поточного контролю, а також допомозі таким студентам в адаптації у стінах ВНЗ.

У п’ятницю, 11 вересня, програмою візиту була передбачена лекція професора департаменту мікробних та молекулярних систем, керівника галузевого наукового центру з дослідження ензимів, ферментації та пивоваріння Гідо Аертса (Guido Aerts). Лекцію було присвячено більш ніж двадцятирічному досвіду співпраці центру з бельгійськими компаніями – виробниками пива з досліджень процесів пивоваріння, досліджень хмелю, натуральних ароматизаторів, смакових якостей і стійкості таких комплексних продуктів, як сусло, пиво та рослинні напої. Центр отримав світове визнання завдяки власним розробкам щодо удосконалення технологій виробництва пива у напрямку енергоефективності та покращення його якісних характеристик. З 1997 року уряд Фландрії виділяє фінансування на дослідження, що здійснюються науковою групою Гідо Аертса.

Після презентації представники української делегації відвідали лабораторію біохімічного аналізу та лабораторію пивоваріння, які просто вразили рівнем технічної оснащеності. Лабораторія біохімічного аналізу обладнана найсучаснішими газовими хроматографами THERMO Trace GC Ultra [14], мас-спектрометричними детекторами DSQ II та ISQ. У лабораторії пивоваріння встановлені 3 лінії з виробництва пива за різними технологічними схемами та автоматична лінія розливу готового продукту.

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Католицького університету Льовена – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму! Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю як в рамках проекту HETES, так і в перспективних проектах Erasmus+ та Horizon2020!

Корисні посилання:

 1. KU Leuven [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kuleuven.be/english. – Загл. з екрану.
 2. Energiestromen en profiellastbewaking [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.enerprof.be. – Загл. з екрану.
 3. Lean Learning Academy [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.leanlearningacademy.be. – Загл. з екрану.
 4. Combinatorial Optimization and Decision Support (CODeS) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://set.kuleuven.be/codes. – Загл. з екрану.
 5. iMinds – ITEC – KU LEUVEN [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kuleuven.be/samenwerking/iminds/itec. – Загл. з екрану.
 6. CODeS Projects [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://set.kuleuven.be/codes/projects. – Загл. з екрану.
 7. Пасивний будинок [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасивний_будинок. – Загл. з екрану.
 8. Пасивний будинок. Українська ініціативна група [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://passivehouse-igua.com/passive-house/. – Загл. з екрану.
 9. CAP’EM (Cycle Assessment Procedure for Eco-impacts of Materials) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.capem.eu/capem/en/6939-capem.html. – Загл. з екрану.
 10. Індустрія 4.0: яким буде виробництво майбутнього [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.microsoftblog.com.ua/2015/04/20/industriya-4-0-yakim-bude-virobnitstvo-majbutn-ogo/. – Загл. з екрану.
 11. PROFIenergy [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/PROFIenergy. – Загл. з екрану.
 12. PROFIenergy [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.profibus.com/index.php?id=5082. – Загл. з екрану.
 13. The Light & Lighting Laboratory of KU Leuven, Technology campus Ghent [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lichttechnologie.be/en. – Загл. з екрану.
 14. TRACE™ Ultra Gas Chromatograph [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.thermoscientific.com/content/tfs/en/product/trace-ultra-gas-chromatograph.html. – Загл. з екрану

Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Католицького університету Льовена (м. Гент, Бельгія)

Header HETES

У період з 8 по 12 червня 2015 р. у межах проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Криворізький національний університет») до Католицького університету Льовена (м. Гент, Бельгія).

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри соціології та економіки Широкова М.С. та доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Музика І.О.

Відповідно до програми візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Католицього університету Льовена вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей. Бельгійські колеги приділили значну увагу висвітленню практичних аспектів організації роботи магістрів та аспірантів різних спеціальностей над проектами, що присвячені проблемам раціонального природокористування і питанням впровадження новітніх ресурсозберігаючих рішень та технологій.

Українські та бельгійські колеги мали змогу обмінялися думками щодо проблем та перспектив профільних галузей промисловості (металургійної, гірничо-видобувної, нафтогазової) в контексті завдань досягнення сталого розвитку, а також шляхів вдосконалення системи інженерної освіти для вирішення цих завдань. Викладачі українських університетів мали змогу відвідати лабораторії Католицького університету Льовена та ознайомитись з основними результатами наукових досліджень, присвячених застосуванню різних аспектів концепції сталого розвитку для вирішення практичних завдань:

 • застосування технології PROFIenergy для енергозбереження в задачах автоматичного керування промисловими об’єктами на базі контролерів Siemens;

 • питання стандартизації обладнання та створення пристроїв для заряджання електричних транспортних засобів, проектування велосипедів з електричним двигуном, дослідження їх режимів роботи;

 • дослідження у галузі органічних світлодіодів, енергоефективного освітлення, сонячної енергії;

 • застосування енергоефективних технологій при будівництві «розумних будинків».

Значну увагу було приділено питанням підготовки PhD в університеті. Велика частка кандидатів наук після захисту дисертації працює на виробництві. Промисловий сектор Бельгії зацікавлений у наукових дослідженням з підвищення енергоефективності та екологічної безпеки виробництва.

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Католицького університету Льовена – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Нового університету Бакінгемширу (м. Хай Уіком, Великобританія)

Header HETES

У період з 18 по 22 травня у рамках проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development)» відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Криворізький національний університет) до Нового університету Бакінгемширу [1] (м. Хай Уіком, Великобританія). На жаль, представники Донецького національного технічного університету участі у візиті не взяли. Севастопольський національний технічний університет, згідно рішення Європейської Комісії, вилучений з партерів проекту.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри менеджменту та адміністрування, к.е.н. Калініченко О.В. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, к.т.н. Рубан С.А.

Відповідно до програми візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Нового університету Бакінгемширу вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей. Британські колеги приділили значну увагу висвітленню практичних аспектів організації роботи студентів різних спеціальностей над спільними проектами, що присвячені проблемам раціонального природокористування і питанням впровадження новітніх ресурсозберігаючих рішень та технологій.

Українські та британські колеги мали змогу обмінялися думками щодо проблем та перспектив профільних галузей промисловості (металургійної, гірничо-видобувної, нафтогазової) в контексті завдань досягнення сталого розвитку, а також шляхів вдосконалення системи інженерної освіти для вирішення цих завдань.

Викладачі українських університетів мали змогу відвідати лабораторії Нового університету Бакінгемширу та ознайомитись з основними результатами наукових досліджень, присвячених застосуванню різних аспектів концепції сталого розвитку для вирішення практичних завдань.

Особливе враження на представників українських університетів склав візит до компанії CRDM [2], яка є одним зі світових лідерів в галузі 3D-друку та швидкого прототипування для різних секторів промисловості, таких як аерокосмічна галузь, медицина, оборонна промисловість, автомобілебудування, зокрема і виробництво деталей для Формули 1. Цікаво, що історія компанії починалася з науково-виробничої лабораторії на базі Нового університету Бакінгемширу. Перспективність обраного напряму діяльності та високий науковий рівень фундаторів лабораторії дозволили отримати фінансування на закупівлю обладнання для 3D-друку від Європейської комісії. Таким чином, Spin-off компанія CRDM є вдалим прикладом, що демонструє можливі шляхи трансферу технологій для вищих навчальних закладів та наукових установ України. Варто відзначити, що, не дивлячись на відокремлення, компанія не втрачає зв’язків з Новим університетом Бакінгемширу, і студенти та науковці університету можуть проходити виробничу практику та виконувати наукові дослідження на базі підприємства.

Під час екскурсії представники української делегації мали можливість побачити всі етапи створення дослідних зразків, працюючих моделей системи та навіть кінцевих виробів на базі технологій 3D-друку та швидкого прототипування. Як відомо, при застосуванні цього підходу вироби утворюються не шляхом видалення матеріалу (точіння, фрезерування, електроерозійна обробка) або зміни форми заготовки (кування, штампування, пресування), а шляхом поступового нарощування (додавання) матеріалу або зміни фазового стану речовини в заданій області простору [3]. На даний момент значного прогресу досягли технології пошарового формування тривимірних об’єктів за їх комп’ютерним образом. Ці технології відомі під різними термінами, наприклад, SFF (Solid Freeform Fabrication), FFFF (Fast Free Form Fabrication) або CARP (Computer Aided Rapid Prototyping). На підприємстві CRDM використовуються наступні технології:

 •  стереолітографія (STL – Stereolithography);
 •  лазерне спікання порошків (SLS – Selective Laser Sintering);
 •  нанесення термопластів (FDM – Fused Deposition Modeling);
 •  прямий друк металевих виробів (DMP – Direct Metal Printing);
 •  пряме лазерне спікання металів (DMLS – Direct Metal Laser Sintering).

Відео Direct Metal Laser Sintering

https://www.youtube.com/watch?v=cRE-PzI6uZA

Наприкінці екскурсії викладачі українських університетів обговорили проблеми фінансування на виконання досліджень та почули рекомендації представників європейських інноваційних SME-компаній щодо залучення фінансування шляхом участі у міжнародних проектах.

Варто відзначити, що в цілому учасники навчального візити приділили особливу увагу обговоренню перспектив подальшої співпраці між Новим університетом Бакінгемширу та українськими університетами – учасниками проекту HETES у європейських освітніх та наукових програмах (Erasmus+ та Horizon 2020).

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Нового університету Бакінгемширу – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

Корисні посилання:

 1. Bucks New University [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bucks.ac.uk. – Загл. з екрану.
 2. Rapid Prototyping & 3D Printing, Plastic + Metal Parts. CRDM [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://crdm.co.uk. – Загл. з екрану.
 3. Швидке прототипування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wikipage.com.ua/Informatsiyni_tehnologii/shvidke_prototipuvannya.html. – Загл. з екрану

Дні Європи в Україні

У рамках «Днів Європи в Україні» було проведено ярмарок проектів. Представництво ЄС практикує виїзні семінари та конференції. Тож у Кривому Розі було проведено захід з приводу роз’язнення діяльності представництва ЄС у нашій державі. Особливу увагу було приділено міжнародній програмі TEMPUS. Викладачі Криворізького національного університету повідомили про досягнення у галузі сталого розвитку згідно з програмою HETES.

Learning outcomes

After the course “Sustainable Development in Mining” the student should be able to:

 • understand how his work interacts with society and the environment in local and global scale in order to identify potential problems, risks and consequences;
 • work in interdisciplinary groups to adapt modern technology to the requirements imposed by sustainable development, efficient use of resources, pollution prevention and waste management;
 • apply global and systematic approach to problem solving and the ability to go beyond the traditional approaches;
 • participate actively in the discussion of the economic, social and technological policies to help society achieve a sustainable development;
 •  apply professional knowledge according to human values and scientific and social ethic;
 •  take into account the demands of citizens and other stakeholders so that they have had right to vote in making decision in development of new technologies and infrastructures.

As a result of learning the discipline the student should

know:

 • the concept of sustainable development, general objectives and basic principles of society development in the XXI century;
 • main problem of interaction of human activities and the biosphere;
 • demographic problems of mankind in retrospect and at the present stage of development, possible forecasts;
 • ways of optimizing the human impact on the biosphere and the basis of rational nature;

be able to:

 • use of sustainable development indicators to assess of the trajectory of development of the company, territory, industry, etc.;
 • apply the principles of sustainable development in the analysis of environmental issues at the global, regional and local levels;
 • select and justify the environmental protection measures when choosing a way to reduce the negative environmental impact;

possess:

 • the skills of a systematic approach to the study and solution of problems of sustainable development, as well as the ability to properly assess local and long-term consequences of decisions on the environment.

HETES Workshop у Криворізькому національному університеті

24.10.2014 р. у ДВНЗ «Криворізький національний університет» пройшла зустріч з Європейськими колегами з питання впровадження концепції сталого розвитку в навчальний процес для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. На семінарі також обговорювалися питання особливостей сталого розвитку Криворізького регіону.

workshop

Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Королівського технологічного інституту (м. Стокгольм, Щвеція)

Header HETESУ період з 17 по 21 березня 2014 р. у рамках проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development)» відбувся навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Донецький національний технічний університет, Криворізький національний університет) до Королівського технологічного інституту (Стокгольм, Швеція). На жаль, з огляду на поточну політичну ситуацію у візиті не змогли прийняти участь представники Севастопольського національного технічного університету.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри соціології та економіки Криворізького педагогічного інституту, к.соц.н. Широкова М.С. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, к.т.н. Рубан С.А.

Під час візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Королівського технологічного інституту (англ. Royal Institute of Technology, швец. Kungliga Tekniska högskolan, KTH) вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей.

Формат та програма візиту передбачали ознайомлення з організацією навчального процесу та наукових досліджень у Королівському технологічному інституті, особливостями створення культури міждисциплінарних досліджень в галузі енергетики та інновацій (Енергетична платформа KTH), ознайомлення з самою концепцією сталого розвитку та досвідом її впровадження у навчальні програми, вивчення змісту магістерської програми «Сталі технології» та змісту тренінг-курсу для викладачів КТН з методики впровадження елементів концепції сталого розвитку у програми навчальних дисциплін інженерного напряму. Під час семінарських занять представники українських ВНЗ мали можливість на практиці ознайомитись із особливостями застосування спільного ретроспективного аналізу (Participatory Backcasting) як методології наукових досліджень та при прийняті рішень, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку, а також пошуку шляхів для впровадження компетенцій зі сталого розвитку в інженерну освіту.

  Також у рамках візиту українська делегація прийняла участь у роботі міжнародної конференції «Партнерство для інновацій та соціально-економічні наслідки: підприємницькі університети», що була організована Європейською Комісією (ЄК) та відбувалася 19 – 20 березня на базі Королівського технологічного інституту. Представники українських ВНЗ мали можливість слухати виступи керівників високого рівня – ректора КТН Петера Гудмундсона, генерального директора Директорату з питань освіти та культури ЄК Яна Тришчинські, мера міста Стокгольм Стена Нордіна, голови Європейського Інституту Інновацій та Технологій (European Institute of Innovation and Technology, EIT) Олександра фон Габайна, Швецької Урядової Агенції з Інноваційних Систем Шарлотти Брогрен та багатьох інших. Основна увага в доповідях була присвячена питанням розвитку та створення нових моделей кооперації та партнерства між університетами, промисловістю та суспільством; обміну досвідом створення на базі провідних європейських університетів кластерів знань (Knowledge Clusters), що дозволяє використовувати зв’язки науки та бізнесу, будувати сталі шляхи для трансферу технологій, розвитку підприємництва, та в цілому сприяє досягненню цілей сталого розвитку суспільства. В цьому контексті було цікаво вивчити досвід з налагодження співпраці між наукою та бізнесом представників адміністрації вищих навчальних закладів, що є визнаними лідерами в сфері інновацій – Технічного університету Мюнхена (Федеративна Республіка Німеччина), Університету Іллінойсу (США), Університету Тарту (Естонська Республіка), Технічного університету Ейндховена (Королівство Нідерланди), Бізнес-школи ESADE (Королівство Іспанія). Після закінчення пленарної секції учасники конференції мали можливість відвідати «Силіконову Долину Півночі» – наукове місто Шиста (Kista Science City), один з провідних високотехнологічних кластерів знань у світі. Так, члени делегації українських ВНЗ відвідали EIT ICT Labs – стокгольмський вузол Спільноти Знань та Інновацій (Knowledge and Innovation Communities, KIC), що займається інформаційними технологіями, а також бізнес-інкубатор STING (Stockholm Innovation and Growth).
  20 березня представники української делегації – доцент кафедри теорії металургійних процесів і загальної хімії Національної металургійної академії України, к.т.н. Стогній Ю.Д. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління ДВНЗ «Криворізький національний університет», к.т.н. Рубан С.А. прийняли участь у Освітньому Дні Королівського технологічного інституту (KTH-Sustainability Education Day), присвяченому питанням обміну досвідом впровадження концепції сталого розвитку в навчальні програми та дисципліни інженерного напряму між викладачами КТН та інших університетів Європи.
  У ході навчального візиту вдалось зав’язати багато нових контактів для реалізації нових проектів у сфері освіти, науки та інновацій.

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам кафедри Промислової Екології Королівського технологічного інституту – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

Корисні посилання:

 1. http://www.tempus.org.ua/uk/news/1143-navchalnij-vizit-v-stokgolm-v-ramkah-projektu-tempus-543966-vishha-inzhenerna-osvita-dla-jekologichno-ustalenogo-promislovogo-rozvitku.html
 2. http://www.kth.se/en
 3. http://www.kth.se/en/forskning/forskningsplattformar/energy
 4. http://www.kth.se/blogs/pisi2014/
 5. http://eit.europa.eu
 6. http://kista.com/
 7. http://www.eitictlabs.eu/news-events/news/article/ec-forum-on-the-entreprenurial-university-visited-eit-ict-labs-stockholm/#allView
 8. http://www.stockholminnovation.com/EN/80/about-sting
 9. http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/kth-sustainability-education-day-20-mars-1.451250